Analityk rynku – potrzebne kwalifikacje

Dobre rady od doradcy zawodowego
21 sierpnia 2017
Praca po studiach w Poznaniu – popularne wybory
28 sierpnia 2017

Analityk rynku to osoba od której w dużym stopniu zależy rozwój firmy. Zawód ten polega bowiem na badaniu rynku, kontrolowaniu konkurencji, analizowaniu pozyskanych danych oraz przekazywaniu wniosków do odpowiednich komórek. Działania tego typu prowadzone są z reguły w dużych przedsiębiorstwach i korporacjach z zagranicznym kapitałem. To w takich właśnie miejscach kandydaci powinni poszukiwać pracy. Jakich jednak wymaga się od nich kwalifikacji? Jakie muszą posiadać wykształcenie, umiejętności i uwarunkowania interpersonalne?

Wykształcenie

W zawodzie analityka rynku wykształcenie wyższe jest podstawą. To kryterium musi spełniać każdy kandydat, który chce być poważnie brany pod uwagę w procesie rekrutacji. Pożądanym przez pracodawców kierunkiem jest w szczególności ekonomia. Jednak absolwenci innych kierunków, takich jak np. socjologia, również mają szansę na pozyskanie pracy w tym zawodzie. Poza wykształceniem trzeba posiadać również konkretne umiejętności i predyspozycje. Jeszcze większe szanse mają osoby z minimalnym chociaż doświadczeniem w branży.

Umiejętności i Kwalifikacje

Kwalifikacje niezbędne do wykonywania omawianego zawodu doskonale definiuje program nauczania na kierunku Analityk Rynku. Specjalność tę oferuje m.in. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. W toku nauczania studenci pozyskują niezbędną wiedzę z zakresu:

– mikro i makroekonomii;

– analityki;

– matematyki;

– statystyki;

– prawa;

– stosunków gospodarczych etc.

Poza zdobytą w toku edukacji wiedzą specjalistyczną analityk rynku powinien również władać językami obcymi.

Osobowość analityczna

Analityk rynku powinien, poza szczegółową wiedzą z zakresu ekonomii, posiadać również określone cechy charakteru. Osoba taka charakteryzuje się skrupulatnością, rzeczowością, zdolnością postrzegania problemów całościowo oraz umiejętnością intuicyjnego interpretowania danych. Pożądane jest z pewnością, aby kandydata na to stanowisko cechowała osobowość analityczna. Polega ona na zdolności spontanicznego doszukiwania się głębszego sensu w pozornie prostych sprawach, analizowaniu każdej sytuacji, ciągłym badaniu i weryfikowaniu danych, zarówno w życiu osobistym, jak i w pracy.

Dodaj komentarz