Jak wygląda praca specjalisty ds. windykacji?
17 sierpnia 2017
Analityk rynku – potrzebne kwalifikacje
25 sierpnia 2017

Sytuacja na rynku pracy w Polce jest obecnie bardzo dobra. Jak podaje Główny Urząd Statystyczny jeszcze w czerwcu tego roku bezrobocie w kraju plasowało się na poziomie 7,1 %. Jest to najlepszy wynik od początku lat 90. Nie zawsze jednak było tak kolorowo. Dlatego też powołano do życia stanowisko doradcy zawodowego, którego obowiązki reguluje rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 sierpnia 2014 roku (Dz.U. z 2014 r.,Poz. 1145). Na czym jednak konkretnie polega praca w tym zawodzie? Jakie są obowiązki doradcy zawodowego i komu właściwie doradza?

Praca dla dobra społeczeństwa

Doradca zawodowy piastuje bardzo odpowiedzialny urząd. Jego praca polega na szerokorozumianej pomocy w zakresie poszukiwania i pozyskiwania pracy, jak również w zakresie dokształcania zawodowego. Pomoc kierowana jest głównie do studentów, uczniów, osób bezrobotnych, jak również niepełnosprawnych. Współpracuje on jednak jednocześnie z wieloma komórkami na rynku pracy:

– pracodawcami;

– ośrodkami szkoleniowymi;

– Powiatowymi Urzędami Pracy i innymi tego typu instytucjami.

Obowiązki i zadania doradcy zawodowego

Doradcy zawodowi mają bardzo szeroki zakres obowiązków. Muszą oni jednocześnie wciąż analizować podlegający sobie rynek pracy, jak również na bieżąco badać kompetencje potencjalnych kandydatów. Do podstawowych obowiązków doradcy zawodowego należą:

– badania określonych grup społecznych pod kątem przydatności zawodowej;

– pomoc w zmianie kwalifikacji zawodowych u osób długotrwale bezrobotnych;

– udzielanie informacji i pomoc w wyborze drogi zawodowej młodzieży stojącej przed tą ważną, życiową decyzją;

– prowadzenie indeksu osób zgłaszających się bądź oddelegowywanych po poradę;

– organizacja targów pracy, wystaw, prezentacji pracodawców i kandydatów;

– prowadzenie własnych badań, przedsięwzięć i ciągły rozwój osobisty;

Doradcy zawodowi odpowiedzialni są za to, aby osoby zagubione na rynku pracy, ale chętne i gotowe, aby ją podjąć, znalazły własną drogę do celu.

Możliwości zatrudnienia

Doradcy zawodowi nie mogą narzekać na brak ofert i miejsc pracy. Są oni zatrudniani zarówno przez jednostki państwowe, jak i prywatne firmy doradcze. Obecnie osoby wykonujące tę profesję bardzo często pracują również w oparciu o własną działalność gospodarczą. Wolnych wakatów na tym stanowisku nie brakuje również w dużych korporacjach, gdzie przy działach HR sprawują oni funkcję specjalistów ds. rozwoju zawodowego.

 

 

Dodaj komentarz