Wykształcenie oraz certyfikaty jakie można zdobyć w Poznaniu
29 września 2016
Praca dla Handlowców w Gnieźnie
12 października 2016

Powiatowy Urząd Pacy w Poznaniu podaje jasną informację – poznański rynek pracy charakteryzuje się niską stopą bezrobocia, ponieważ rozwija się prężnie i dynamicznie, a poziom zatrudnienia stale wzrasta. Urząd Pracy zapewnia ponadto o swoim wsparciu dla lokalnych przedsiębiorców, promocji zatrudnienia oraz organizuje akcje mające na celu aktywizację zawodową osób, które nie mają żadnego zatrudnienia. Czy oznacza to jednak, ze w Poznaniu tak łatwo znaleźć pracę na zadowalającym stanowisku i oferującą dogodne warunki i wynagrodzenie?

Raport Urzędu

Z oficjalnych danych wynika, że Poznań charakteryzuje się najniższym bezrobociem w całym kraju, stąd wniosek, że rynek pracy rzeczywiście działa prężnie i sprawnie. Do urzędu spływa bardzo duża liczba oświadczeń o zamiarze zatrudnienia osób niepochodzących z Polski. Ponadto, w 2016 roku urząd odnotował pojawienie się niemal 16 tysięcy różnych ofert pracy.

Poszukiwani i szukający

Okazuje się, że w Poznaniu grupy zawodowe, których najczęściej poszukują pracodawcy, pokrywają się pod względem liczebności z tymi, które pracy szukają. Oznacza to, że pracowników biurowych poszukuje bardzo wiele firm, jednakże podobna liczba osób jest chętna podjąć pracę na tym stanowisku. Dotyczy to także wielu innych zawodów, na przykład, robotników przemysłowych i rzemieślników, magazynierów, operatorów maszyn, sprzedawców i pracowników usług. Chcąc więc znaleźć pracę tego typu w Poznaniu, należy liczyć się z dużą konkurencją, a żeby odnieść sukces w rywalizacji z innymi kandydatami, przewyższać ich umiejętnościami, predyspozycjami lub doświadczeniem. Warto zauważyć też, że ze względu na to, że Poznań jest miastem rozwijającym się dynamicznie, można zakładać, że oferty pracy tego typu nie znikną, a pracownicy będą stale poszukiwani.

Komu będzie trudniej?

Pewne trudności ze znalezieniem pracy mogą napotkać osoby wykonujące bardziej wyspecjalizowane zawody, na które nie ma tak dużego, powszechnego zapotrzebowania. Na liście takich zawodów znajdują się między innymi: lektorzy języków obcych, ratownicy medyczni, technicy dentystyczni, farmaceuci, nauczyciele akademiccy, optycy, hodowcy czy średni personel z dziedziny prawa. Oferty pracy oczywiście pojawiają się, ale nie w tak dużej liczbie, jak wśród innych zawodów.

Gdzie szukać

Z raportu Urzędu wynika, że najwięcej ofert pracy znaleźć można w internecie. Nic w tym zaskakującego – każdy, kto pracy szukał lub szuka, wie, że jest to najwygodniejsza i najskuteczniejsza metoda. W razie dużych trudności można skorzystać z pomocy Urzędu Pracy, który organizuje kursy i projekty mające na celu zmniejszanie bezrobocia poprzez doszkalanie i doradztwo.

Dodaj komentarz