29 października 2016

Poszukiwani nauczyciele Montessori w Poznaniu

Stworzona przez Marię Montessori pedagogika opiera się, przede wszystkim, na zrozumieniu dziecka i wspieraniu go w indywidualnym rozwoju. Według przyjętych zasad, dziecko ma stać się samodzielne, […]