Najgorsze zawody w Poznaniu
3 sierpnia 2016
Jak uniknąć porażki na rekrutacji?
22 sierpnia 2016

Każdy pracownik powinien posiadać przynajmniej podstawową znajomość przepisów dotyczących bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pracodawca musi zapewnić nowozatrudnionym osobom kompleksowe szkolenie dotyczące tej dziedziny wiedzy.

Wstępne szkolenie BHP

Szkolenie wstępne powinien odbyć każdy, kto został zatrudniony, ale jeszcze nie rozpoczął właściwego wykonywania swoich nowych obowiązków. W przypadku tego rodzaju szkolenia, jego zakres zmienia się w zależności od stanowiska, jakie nowy pracownik będzie obejmował, oraz zadań, które będzie wykonywał każdego dnia. Nowozatrudniony musi poznać zasady bezpieczeństwa – także te dotyczące postępowania w niebezpiecznych sytuacjach i udzielanie pierwszej pomocy – oraz przepisy prawne ujęte w Kodeksie Pracy i firmowym regulaminie, które go dotyczą. Niezwykle istotne jest także zaznajomienie pracownika z ewentualnymi zagrożeniami, które mogą wystąpić podczas wykonywania powierzonych mu obowiązków. Elementem wstępnego szkolenia BHP jest także instruktaż stanowiskowy prowadzony przez innego pracownika, który ma za zadanie wyjaśnić zakres obowiązków, wykonywanie poszczególnych czynności z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.

Szkolenie okresowe BHP

Po upływie roku pracy na nowym stanowisku pracownik musi przejść kolejne szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. Do obowiązków pracodawcy należy przypomnienie pracownikowi wszystkich obowiązujących zasad oraz pomoc w ugruntowaniu wcześniej zdobytej wiedzy. Szkolenie to odbywa się zwykle w formie kursu podczas którego ponownie omawiane są wszystkie zasady, sposoby unikania zagrożeń oraz procedury, które należy wszcząć w niebezpiecznych sytuacjach.

Z biegiem czasu, szkolenia te muszą być powtarzane, ale częstotliwość jest zależna od charakteru wykonywanej pracy.

Dokumentacja

Każdy pracownik, który przechodzi szkolenia bezpieczeństwa i higieny pracy, podpisuje stosowne dokumenty (w formie specjalnej karty szkolenia) potwierdzające jego uczestnictwo w kursie oraz fakt, że posiada wystarczającą wiedzę, aby w sposób bezpieczny wykonywać powierzone mu obowiązki. Zaświadczenia o odbytych szkoleniach – zarówno wstępnych, jak i okresowych – trafiają do akt pracownika.

Dodaj komentarz