Czy wysłanie pracownika na kurs języka obcego jest opłacalne?

Jak uniknąć porażki na rekrutacji?
22 sierpnia 2016
Jakie cechy powinien mieć rekruter w firmie?
2 września 2016

Obecnie niemal każda osoba poszukująca pracy może pochwalić się przynajmniej podstawową znajomością jednego języka obcego. Im bardziej prestiżowe stanowisko, tym większa powinna być ta dziedzina wiedzy, poziom umiejętności językowych wyższy i lepiej wyćwiczony. Pracownicy doskonale zdają sobie sprawę z tego, że znajomość języka obcego jest umiejętnością cenioną i poszukiwaną.

Szlifowanie

Często zdarza się, że osoba przyjęta do pracy zna język obcy – nawet na wysokim poziomie – ale nie operuje słownictwem i zwrotami charakterystycznymi dla swojej branży. Nic w tym dziwnego, na standardowych kursach językowych nie poznaje się przecież specjalistycznej terminologii technicznej, medycznej czy prawniczej. W takiej sytuacji pracownikowi zależeć będzie na uzupełnieniu wiedzy i tym samym na podniesieniu swoich kwalifikacji. Niejednokrotnie zdarza się jednak, że inicjatywa posłania pracownika na specjalistyczny kurs językowy wychodzi od samego pracodawcy. Jest to dobra inwestycja, sposób na rozwój firmy poprzez usprawnianie jej funkcjonowania i realizację celów. Nie należy zapominać, że finansowanie tego typu kursów językowych jest doskonałym środkiem motywacyjnym i wielu pracownikom z pewnością będzie bardzo zależało na możliwości skorzystania
z takiej okazji.

Nauka w nagrodę

Dobrym pomysłem, często stosowanym przez korporacje, jest zapewnianie pracownikom finansowania lub dofinansowania kursów językowych w ramach nagrody. Zależenie od obranej strategii, może być to język obcy, którym najczęściej posługują się pracownicy danej firmy – na przykład angielski lub niemiecki. Nierzadko zdarza się także, że pracownik ma możliwość dokonania wyboru języka obcego, którego chciałby się uczyć i nie musi być to wybór podyktowany chęcią usprawnienia realizacji codziennych obowiązków zawodowych. Ciekawym przykładem tego typu rozwiązania jest także oferowanie przez pracodawców dostępu do kursów z języka polskiego pracownikom pochodzącym zza granicy. Tak czy inaczej – możliwość uczestnictwa w finansowanym lub dofinansowywanym przez firmę kursie jest doskonałym sposobem nagradzania pracowników za wybitne osiągnięcia i zachęcaniem ich do jeszcze większego zaangażowania. W ten sposób można pokazać także, że firma dba o pracowników i ich rozwój osobisty, a nie tylko przynoszący bezpośredni zysk pracodawcy.

Dodaj komentarz